Software > Termis

Termis - software pre riadenie centrálneho vykurovania

Termis je software pre tepelno-hydraulické prepočty, analýzy, optimalizáciu a riadenie parných a vodných tepelných sietí. Tento produkt od spoločnosti Seven Technologies je špičkovým softwarom pre správu sietí diaľkového vykurovania. Je navrhnutý tak, aby zlepšil výkon vďaka zníženiu energetických strát, prevádzkových nákladov, sťažností zákazníkov a optimalizácií investícií.

Termis je nástroj, ktorý vám pomôže splniť obchodné ciele a regulačné štandardy.

S produktom Termis máte možnosť vytvoriť model jednoduchého aj veľmi zložitého systému diaľkového rozvodu tepla. Inými slovami zvládnete privádzače aj rozsiahle zokruhované distribučné siete. Model môže zahŕňať veľké množstvo zdrojov tepla, výmenníkov, čerpadiel, uzáverov a ďalších zariadení, ktoré ovplyvňujú prevádzku a výkon potrubí.

Termis taktiež obsahuje optimalizáciu vstupných teplôt systému a prevádzky čerpadiel v reálnom čase a tým zaisťuje extrémne rýchlu návratnosť investície.

Inžiniersky nástroj pre diaľkové vykurovanie

Pre optimalizáciu návrhu a prevázdky vašej siete diaľkového vykurovania je Termis dobrý nástroj pre spracovanie štúdií uskutočniteľnosti a scénarov pre vyhodnotenie efektov:

Termis je nasadený vo veľkom počte miest po celom svete a pomáha viac ako 75 miliónom ľudí zabezpečiť ich potreby vykurovania a chladenia.
 • Nových obytných oblastí a komerčných a priemyselných zón
 • Zvýšenie odberu tepla
 • Údržby, opravy a rekonštrukcie
 • Kolísanie spotreby
 • Inštalácie nového zariadenia
 • Zmeny prevádzkových schém

S Termisom môžete navrhnuť sieť tak, aby splnila budúce potreby alebo splnila požiadavky regulácie a zároveň zlepšovať služby. Vyhnite sa úzkym miestam a budete investovať optimálne. Termis zahŕňa množstvo nástrojov a modulov, ktoré vám umožnia ušetriť na prevádzkových nákladoch a investíciách.

Moduly produktu Termis

 • Termis Základ (Termis Basis) - základný inžiniersky nástroj
 • Termis Tlakové rázy (Termis Surge)
 • Termis Para (Termis Steam)
 • Termis Mnanažér pre tvorbu modelu (Model Manager)
 • Termis Manažér odberných miest (Demand Manager)
 • Termis Kalibrácia (Termis Calibration)
 • Termis Financie (Termis Financial)
 • Termis Výpočty v reálnom čase (Real-Time)
 • Termis Optimalizácia čerpadiel (Pump Optimization)
 • Termis Optimalizácia výroby (Production Optimization)
 • Termis Výsledkový Manager (Result Manager)

Bližšie informácie o produkte Termis nájdete v oficiálnych materiáloch spoločnosti Seven Technologies (česky, anglicky).

Chastia FM
Termis