Software

Software

Naša spoločnosť sa dlhodobo zaoberá dodávkou, implementáciou a v neposlednom rade aj vývojom softvéru. V roku 2007 sme sa stali systémovým integrátorom a dodávateľom produktu Termis dánskej spoločnosti Seven Technologies. Vývoj softvéru je zabezpečovaný našou materskou spoločnosťou CHASTIA s.r.o., Poprad.

Chastia FM 6.0

  • Chastia FM je komplexný CAFM/CIFM/GIS (grafický informačný systém) systém určený pre správu, evidenciu, prevádzku, údržbu a sledovanie nákladov na prevádzku hmotného a nehmotného majetku a súvisiacich činností. Tento systém je navrhnutý tak, aby pomáhal naplniť základnú myšlienku Facility Management.
  • Facility Management je odbor, ktorý optimalizuje podporné procesy v spoločnostiach s ohľadom na organizáciu a ekonómiu. Cieľom je efektívne podporovaný výrobný program spoločnosti.

Termis

  • Termis je software pre tepelno-hydraulické prepočty, analýzy, optimalizáciu a riadenie parných a vodných tepelných sietí. . Tento software od spoločnosti Seven Technologies je špičkovým softwarom pre správu sietí diaľkového vykurovania. Je navrhnutý tak, aby zlepšil výkon vďaka zníženiu energetických strát, prevádzkových nákladov, sťažností zákazníkov a optimalizácií investícií.
  • Termis je nástroj, ktorý vám pomôže splniť obchodné ciele a regulačné štandardy.

Prevody jednotiek 2.54

  • Program Prevody jednotiek je určený pre rýchly prepočet požadovanej jednotky danej fyzikálnej veličiny na množstvo ďalších jednotiek tej istej veličiny.