Energetický audit

Energetický audit

Spoločnosť TERMOKLIMA spol. s r. o. zabezpečuje služby v oblasti energetických auditov budov a energetického poradenstva.

Cieľom energetického auditu je nájdenie maximálnych možností úspor energií v hodnotenej budove, firme a pod.